TIẾNG ANH THIẾU NHI – KIDS

Khóa học tiếng Anh Thiếu Nhi tại Sao Hoàng Mai được thiết kế lôi cuốn thông qua chuỗi liên kết các hoạt động, trò chơi, truyện kể và bài hát nhằm giúp bé làm quen và yêu thích môn tiếng Anh hơn. Khóa học được thiết kế trên nguyên tắc mọi trẻ em đều muốn học tiếng Anh đều có thể học được tiếng Anh. Khóa học cung cấp cho trẻ vốn tự vựng bổ ích phù hợp với lứa tuổi, các mẫu câu đơn giản, và các cách thức hình thành và phát triển kỹ năng đọc viết chữ cái, con số bằng tiếng Anh tạo dựng cho trẻ nền tảng và tư duy tiếng Anh vững chắc cho việc học tiếng Anh cấp độ tiểu học.
Khóa học cũng giúp hình thành khả năng sử dụng tiếng Anh trong những tình huống cụ thể phù hợp độ tuổi, đặc biệt chú trọng rèn luyện cho trẻ phần ngữ âm, điều kiện tiên quyết để bé nói và nghe tiếng Anh chuẩn đồng thời khuyến khích cảm hứng, sự yêu thích, thái độ tiếp nhận tiếng Anh tự nhiên.

Chương trình được chia thành 7 cấp độ: Starter,  Kids 1; Kids 2; Kids 3; Kids 4; Kids 5; Kids 6
Thời lượng học của mỗi cấp độ là 06 tháng, kết thúc mỗi cấp độ học viên sẽ nhận được kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh tại thời điểm hiện tại và được tư vấn lộ trình học tiếp theo.

Leave Comments

096 665 59 06
096 665 59 06