LUYỆN THI IELTS

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS ĐƯỢC CHIA THÀNH CÁC TRÌNH ĐỘ:

AIM TO IELTS ( Band score 4.0 – 5.5): Khóa học này cần thiết cho học viên chưa thực sự sẵn sàng cho kỳ thi IELTS và cần thực hành Tiếng Anh tổng quát nhiều hơn trước khi tập trungvào các kỹ năng IELTS. Với học viên chưa biết về IELTS, đây là khóa học đầu tiên cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết.\

Để theo học khóa học này, các học viên cần hoàn thành cấp độ Tiếng Anh Pre – Intermediate higher ( Tương đương 4.0 IELTS). Đây cũng được xem như khóa Pre – IELTS trước khi học viên bước vào quá trình luyện thi IELTS với 70% là thời lượng giảng dạy Tiếng Anh nền và 30% là thời lượng luyện thi IELTS.

Sau khóa học, học viên sẽ được nâng cao và hoàn thiện khả năng Tiếng Anh cho kỳ thi IELTS và làm quen với các kỹ năng IELTS cơ bản. Học viên sẽ hiểu được tổng quát các dạng bài thi IELTS, các câu hỏi thường gặp và nắm chắc khả năng Tiếng Anh của bản thân trước khi chính thức luyện thi.

FOUNDATION IELTS ( Band score 5.5 – 6.0):Trong khóa học này, học viên bắt đầu được ôn luyện chuyên sâu vào 4 kỹ năng của kỳ thi IELTS. Khóa học tiếp tục cung cấp cho học viên từ vựng và ngữ pháp nâng cao theo các chủ đề IELTS mang tính học thuật toàn thời lượng của khóa học. Sau đó học viên sẽ được áp dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp vừa học để luyên tập các dạng bài thi IELTS ở cả 4 kỹ năng.

KEYS TO IELTS ( Band score 6.0 – 6.5 ): Đây là khóa học toàn diện cho kì thi IELTS bao gồm tất cả 4 kĩ năng trong 60 tiếng dành cho các bạn học viên có đầu vào IELTS 6.0 và có mong muốn nâng điểm lên thành 7.0 IELTS.

Đối với đầu vào khoảng 6.0 của lớp IELTS Success, việc học 2 kỹ năng bị động là Reading và Listening sẽ đơn giản hơn nhiều, bên cạnh việc luyện tập đề, học viên sẽ được học các chiến lược để trang bị phương pháp giải đối với những dạng bài khó. Thời lượng của khóa học này tập trung cho các kĩ năng chủ động của kì thi IELTS vốn đòi hỏi rất nhiều sự đào tạo chuyên môn và hướng dẫn, hồi đáp toàn diện của các giảng viên  nước ngoài. Chính vì thế học viên sau khóa này đạt được mục tiêu nhờ cải thiện được điểm hai kỹ năng Nói và Viết, đồng thời vượt qua những  dạng bài khó trong phần Nghe, Đọc.

Giáo trình sử dụng: Cambridge IELTS – Nhà xuất bản Đại học Cambridge và Giáo trình tổng hợp do giáo viên biên soạn.

Leave Comments

096 665 59 06
096 665 59 06